Szkolenia firmy farmaceutyczne

Szkolenia organizowane dla branży farmaceutycznej są bardzo ważne. Pozwalają na nieustanne aktualizowanie wiedzy, ciągłe kontrolowanie jakości produkcji, produktów i ich wydawania. Ponadto, pozwalają na wykrycie lub w ogóle nie dopuszczanie do jakichkolwiek uchybień w całym procesie produkowania i dystrybucji wyrobów medycznych.

Read More »

Kto kontroluje obrót towarów z zagranicą?

Obrót towarów z zagranicą to obecnie cel naprawdę bardzo dużej ilości przedsiębiorstw. W końcu handel zagraniczny otwiera zdecydowanie nowe możliwości finansowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że wejście na rynki zagraniczne będzie wiązało się ze zdobyciem pewnej wiedzy. Jakiej? Ano chociażby warto wiedzieć, kto zasadniczo kontroluje obrót towarów z zagranicą.

Read More »

Ceny transferowe w rozwoju przedsiębiorstwa

Wszystkie działające na rynku przedsiębiorstwa, które są powiązane w ramach grup międzynarodowych są zobowiązane do dostosowania swojej działalności di wymagań regulacji prawnych. Przedsiębiorcy aby rozwijać swoją działalność mają możliwość minimalizowania ryzyka pojawiającego się przy zawieraniu transakcji z innymi podmiotami poprzez efektywne zarządzanie. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest opracowanie polityki cen transferowych. Działanie to wspiera […]

Read More »