Ceny transferowe w rozwoju przedsiębiorstwa

Wszystkie działające na rynku przedsiębiorstwa, które są powiązane w ramach grup międzynarodowych są zobowiązane do dostosowania swojej działalności di wymagań regulacji prawnych. Przedsiębiorcy aby rozwijać swoją działalność mają możliwość minimalizowania ryzyka pojawiającego się przy zawieraniu transakcji z innymi podmiotami poprzez efektywne zarządzanie. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest opracowanie polityki cen transferowych. Działanie to wspiera […]

Read More »